Behandling av personuppgifter

Viktiga begrepp
En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk
levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och
e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och
ditt användarbeteende vid nyttjande av våra tjänster utgöra personuppgifter.
Behandling av personuppgifter menas all hantering av personuppgifter, exempelvis
insamling, registrering, organisering och lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan
bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som
ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig
personuppgiftslagstiftning.

 

Introduktion
Möbleri Mittbrodts säljer egendesignade möbler samt har en inredningsbutik. På
Möbleri Mittbrodts värnar vi om din integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av
dataskydd. Denna integrationspolicy förklarar och förtydligar hur vi som
personuppgiftsansvariga samlar in och använder persondata och hur den hanteras
på denna webbplats enligt gällande lagar och förordningar såsom (EU) 2016/279,
den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in uppgifter om dig när du använder vårt beställningsformulär samt när du
önskar att prenumera på vårt nyhetsbrev. För att du bättre ska kunna förstå hur vi
behandlar information om dig redovisar vi nedan vår hantering av både
personuppgifterna du lämnar till oss och de vi samlar in vid användandet av
tjänsterna.
Uppgifter som du själv lämnar till oss
Genom att fylla i vårt beställningsformulär på vår hemsida lämnar du ditt namn,
adress, epostadress och telefonnummer som sparas hos oss.
Genom att anmäla dig till att prenumerera på vårt nyhetsbrev lämnar du din
epostadress till oss som sparas hos oss under tiden du prenumerera.
· Information vi samlar in om dig
När du använder våra tjänster/webbplatser lagrar vi information om din användning.
Informationen som lagras kan delas upp i olika kategorier:
· Teknisk information/enhetsinformation
Genom loggar registrerar vi teknisk information om den enheten och den
uppkoppling du surfar med på våra webbplatser/tjänster. Den tekniska informationen
omfattar även webbläsare, operativsystem, IP-nummer, cookies och tokens.
· Geografisk information
När du använder vår webbplatser/tjänster beräknar vi din geografiska position. Om
du har godkänt platstjänster på din enhet samlar vi löpande in uppgifter om din
geografiska position.
· Cookies
När du använder vår webbplats lagrar vi cookies för att få statistik på vår
hemsida. Cookies hjälper oss också att anpassa vårt innehåll till dig och se
generella beteendemönster på våra webbplatser och därmed lära oss mer om
våra användare och därmed kunna förbättra användarupplevelsen på våra
webbplatser.

Vad används uppgifterna till?

Möbleri Mittbrodts behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. All
data används och behandlas för att tillhandahålla, fullfölja åtaganden, utföra och
förbättra Möbleri Mittbrodts tjänster till dig som kund/besökare.

 

Kundvård
Vi använder oss av dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du
kontaktar oss med frågor, synpunkter kring dina tjänster och prenumerationer. Vi
använder även dina personuppgifter när vi behöver kontakta dig i något ärende som
rör dina tjänster.

 

Hantera dina prenumerationer och tjänster
Vi använder oss av dina personuppgifter för att kunna ge dig rätt typ av tjänster och
prenumeration när du besöker våra tjänster och webbplatser.

 

Förbättra användarupplevelsen på våra webbplatser och tjänster
Vi använder personuppgifter för att kunna ge dig mer användarvänliga tjänster.

 

Personifierade erbjudanden och annonser
Vi vill kunna erbjuda dig skräddarsydda erbjudanden och annonser när du besöker
våra sajter. Det innebär att vi kan leverera digitala annonskampanjer som är
anpassade till dig som individ så du kan få relevanta annonser och erbjudande
utifrån vilka sidor du besöker på våra webbplatser, vilka tjänster du använder på våra
webbplatser eller den demografiska data som du har gett oss (ålder och kön etc). Vi
använder oss även av geopositionering för att ge dig anpassade annonser och
erbjudande nära där du är.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för ändamålet av behandlingen. Vi
sparar dem så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig
och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Dina Personuppgifter behandlas av Möbleri Mittbrodts personuppgiftsbiträden. I
övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det
inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av Möbleri Mittbrodts rättsliga
förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter
eller tredje parts rättigheter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina Personuppgifter för
marknadsföringsändamål till tredje part utanför Möbleri Mittbrodts.

Överföring av personuppgifter till tredjeland?

Möbleri Mittbrodts överför inte dina Personuppgifter till länder utanför EU/EES om
inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina Personuppgifter till oss.

Hur skyddas dina uppgifter?

Möbleri Mittbrodts personuppgiftsbiträden skyddar dina personuppgifter genom
tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst
och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när känsliga
uppgifter behandlas.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Om vi överför dina
personuppgifter till tredje land, d.v.s land utanför EU/ESS kommer vi att vidta alla
rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data
hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå
som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Cookies

Möbleri Mittbrodts använder cookies på webbsidorna och i tjänsterna. Cookies är en
liten textfil från vår webbserver som lagras i besökarens dator. Cookies används för
att samla in statistik om våra läsare och för att personanpassa delar av sajten och
våra produkter och tjänster. Dessutom används cookies för att styra eventuella
annonser. Om du vill undvika cookies från Möbleri Mittbrodts och våra
samarbetspartners kan du ta bort dessa eller välja att cookies inte lagras i din
webbläsare. Det gör du i inställningarna för din webbläsare. Tänk på att dina
personliga inställningar på våra webbsidor därmed försvinner. Du påminns också om
att ändrade inställningar i din webbläsare kan påverka funktionaliteter och visst
innehåll i våra digitala tjänster.
Läs mer i vår Cookiepolicy.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka Personuppgifter vi har
behandlar om dig.
· Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära
att få dem rättade.
· Du har rätt att begära att vår behandling av dina Personuppgifter begränsas.
· Du har rätt att begära att vi raderar dina Personuppgifter. Vi kan ha rätt att
neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att
omedelbart radera vissa Personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från
bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma
gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande
eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en
begäran om radering kommer vi istället att blockera Personuppgifterna från att
kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda
raderingen.
· Du har alltid rätt att invända mot vissa typ av behandling, exempelvis mot
direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av Personuppgifter som
bygger på en intresseavvägning.
· Om vår rätt att behandla dina Personuppgifter grundar sig antingen på ditt
samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de
uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan
personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
· För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att
när som helst återkalla ditt samtycke. Återkalla du ditt samtycke kommer
behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte Möbleri
Mittbrodts bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.
För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på:
Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet för behandling av Personuppgifter.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Möbleri Mittbrodts gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir
gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen. Om väsentliga förändringar görs,
som kräver ditt samtycke, kommer vi att meddela dig.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina
Personuppgifter eller om denna Integritetspolicy.